Uvjeti korištenja Monrijevih usluga

Fizička plaćanja

Pročitajte uvjete korištenja našeg POS terminala za plaćanje na prodajnim mjestima.

Više na linku
Online plaćanja

Pročitajte uvjete korištenja naših rješenja za online plaćanja, WebPay i WSPay usluge.

Više na linku
Remaris i Start

Pročitajte uvjete korištenja naše ugostiteljske blagajne Remaris i mobilne blagajne Start.

Više na linku
Smart i Thor

Pročitajte uvjete korištenja ugostiteljske blagajne Smart i trgovačkog sustava Thor.

Više na linku