Sve o napojnicama u ugostiteljstvu u 2024.

U 2024. godini stigao je novi tretman (model fiskalizacije) napojnica za sve djelatnosti u kojima je ona moguća (ugostiteljstvo, kozmetičari, frizeri, majstori, taksisti). Napojnica nije obavezna niti za gosta niti za poduzetnika, a neoporeziva svota iznosi 3.360 eura godišnje po osobi. Napojnica se može dati u gotovini ili putem (debitne ili kreditne) kartice. Doznajte sve o napojnicama na jednom mjestu!

VIDEO: Kako izgleda kartična napojnica u integraciji s blagajnom

Remaris

Kartična napojnica s integracijom na blagajnu

Pogledajte VIDEO!
Smart

Kartična napojnica s integracijom na blagajnu

Pogledajte VIDEO!
Thor

Kartična napojnica s integracijom na blagajnu

Pogledajte VIDEO!
Ručni terminali

Kartična napojnica s integracijom na blagajnu

Pogledajte VIDEO!

Prednosti kad je POS uređaj spojen s blagajnom

Kartična napojnica: Monrijeva blagajna + POS uređaj – prednosti integracije

 

  • Iznos napojnice pojavit će se bez dodatnog upisivanja na terminalu. Na taj način konobar ne troši dodatno vrijeme te se izbjegava mogućnost pogreške kod dodatnog utipkavanja.

 

  • Integracija Monrijeve blagajne i POS rješenja nudi da sami izaberete na koji način želite gostu ponuditi davanje napojnice karticom, a mogućnosti je nekoliko:
    1. Zaokruži na prvi veći iznos (od iznosa računa)
    2. Definirani iznos napojnice
    3. Definirani postotak
    4. Samostalni unos željenog iznosa
Kontaktirajte nas

VIDEO: Kako izgleda gotovinska napojnica

Remaris

Gotovinska napojnica (postupak je jednak i s kartičnom napojnicom, ako blagajna i POS nisu u integraciji)

Pogledajte VIDEO!
Smart

Gotovinska napojnica (postupak je jednak i s kartičnom ako blagajna i POS nisu u integraciji)

Pogledajte VIDEO!
Thor

Gotovinska napojnica (postupak je jednak i s kartičnom ako blagajna i POS nisu u integraciji)

Pogledajte VIDEO!
Ručni terminali

Gotovinska napojnica (postupak je jednak i s kartičnom ako blagajna i POS nisu u integraciji)

Pogledajte VIDEO!

Ručni terminali: Narudžbe, plaćanje i napojnica – može sve

Kako stornirati napojnicu i promijeniti joj iznos ili način naplate?

Remaris

Storno, promjena načina naplate i iznosa napojnice (na računalu i blagajni)

Pogledajte VIDEO!
Ručni terminali

Kako napraviti STORNO kartične 💳 i gotovinske 💸napojnice

Pogledajte VIDEO!
Sva videa o napojnicama
Pogledajte cijelu playlistu!

Napojnice, bakšiš, manča ili trinkgeld – što je novo i kako to utječe na rad na blagajni?

S 1. siječnja 2024. na snagu su stupili novi zakoni koji donose mnoštvo poreznih promjena, a to uključuje i porezni tretman napojnica. U našem blogu pročitajte što sve donosi nova zakonska regulativa!

Često postavljana pitanja o napojnicama

Što je napojnica?

Napojnica je primitak posloprimca (radnik, student, učenik…) primljen od strane trećih osoba ostvaren po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu za vrijeme rada kod poslodavca/obveznika fiskalizacije.

 

Poslodavac/obveznik fiskalizacije mora evidentirati napojnicu u svojim evidencijama i knjigovodstvenim ispravama kao pravo zaposlenika. Izvještavanje o iznosima napojnice obvezno je mjesečno prijaviti Poreznoj upravi putem Obrasca JOPPD, s podacima po OIB-u svake osobe koja je primila napojnicu.

 

Napojnica je dobrovoljna, ne smije biti unaprijed uvjetovana. Napojnica može biti veća od svote računa jer nema zakonskog ograničenja, a poduzetnik može donijeti odluku da neće primati napojnice.

Tko smije naplatiti napojnicu i na koji način?

Propisi izravno ne ograničavaju u kojim djelatnostima se može naplatiti napojnica, a napojnica nije ograničena samo na uslužne djelatnosti.

 

Mogu se naplatiti u svakoj djelatnosti osim u onim djelatnostima koje su navedene u čl. 5. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom za čije se promete porezni obveznik ne smatra obveznikom fiskalizacije (primjerice: igre
na sreću, naplata cestarine, maloprodaje). Nema fiskalizacije – nema neoporezive napojnice.

 

Ako poduzetnik uz djelatnosti iz čl. 5. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom obavlja i druge djelatnosti (npr. obrt i kasino) – može naplatiti napojnice u ugostiteljskoj djelatnosti i one će se smatrati neoporezivim napojnicama (do propisane svote), a za kasino plaća ili drugi dohodak osobe kojoj se isplaćuje. Preduvjet su odvojene blagajne i provođenje fiskalizacije izdavanja računa u djelatnosti ugostiteljstva.

 

Napojnicu do neoporezive svote (do 3.360,00 € godišnje po osobi) može naplatiti isključivo obveznik fiskalizacije izdavanja računa koji su naplaćeni novčanicama, kovanicama ili karticama – ostvaren promet gotovinom i onda je isplatiti osobama za koje je napojnica i primljena.

Koje radnje treba poduzeti prije fiskalizacije napojnice?

Dopušteni načini naplate napojnice su gotovina i kartica (kreditne, debitne). Dopuštena naplata napojnice i u stranoj valuti , prema Zakona o deviznom poslovanju (čl. 15.).

Napojnica koja je naplaćena na transakcijski račun ne može se tretirati kao neoporeziva napojnica jer prema odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom nije predviđena naplata napojnica na transakcijski račun – kod naplate na transakcijski račun nema obveze fiskalizacije.

Svakom djelatniku možete omogućiti tri ovlaštenja:

1. Omogući primanje napojnice – ovim odobrenjem omogućujete primanje
napojnice na OIB određenog konobara. Ovu mogućnost morate aktivirati za sve
konobare za koje želite da primaju napojnicu.

2. Unos napojnice za vlastite račune – ovo ovlaštenje nam omogućuje unos
napojnice samo za vlastite račune tj. one koje je izdao taj konobar. Naravno,
potrebno je istovremeno imati i ovlaštenje primanje napojnice.

3. Unos napojnice za sve račune – ovo ovlaštenje nam može biti korisno za
voditelje smjene koji mogu unijeti napojnicu za bilo koji račun. I dalje je
potrebno da konobar koji je izdao račun ima ovlaštenje za primanje napojnice.

Radnje prije napojnice: Kako dodati ovlasti na djelatnike u programima Remaris, Smart i Thor?

Kako bi vaši djelatnici mogli unositi napojnice, morate im dodijeliti nove ovlasti.

Remaris

Na naslovnoj stranici u backoffice dijelu vaše blagajne Remaris, pronađite grupu opcija koja se zove Adresari. Kliknite na prvu opciju Kontakti. Tamo će vam se otvoriti prozor u kojem ćete moći pregledati svo svoje osoblje,
a na kraju dozvola koje ima svaka osoba vidjet ćete tri nove mogućnosti za primanje i prijavu napojnica (zadnje tri opcije).

*“Omogući primanje napojnice” je ovlaštenje koje mora biti aktivno na svakom konobaru koji će primati napojnice vezane za svoje račune.

 

Smart

Nakon prijave u blagajnu, u padajućem meniju, u donjem desnom dijelu ekrana odaberite natpis Operateri.

Izaberite osobu kojoj želite promijeniti ovlasti. Ovdje ćete pod Opcije vidjeti Alati. Klikom na Alate dobit ćete mogućnost staviti kvačicu na opciju Omogući primanje napojnica. Spremite nove ovlasti klikom na kvačicu.

Osim davanja ovlasti za primanje napojnica, potrebno je djelatniku i dozvoliti da unosi iznos napojnica na račune, a vi možete izabrati hoće li oni moći napraviti samo za vlastite račune ili za sve račune u blagajni. Ovlasti možete naći pod Trgovačka blagajna – kasa i Ugostiteljska blagajna – kasa.

Nakon dozvole za primanje naponica potrebno je odrediti za koje račune djelatnik smije upisivati iznos napojnica na račune.

 

Thor

Ovlasti se dodaju ovdje: Matični podaci – Grupa osoblja – odjeli. Ovdje odaberete grupu kojoj pripadaju djelatnici i kliknite na Ovlaštenja djelatnika.

U ovlaštenjima djelatnika odaberite dvije opcije (možete kliknuti i obje):
1. Funkcionalnosti, Dopusti djelatniku unos napojnice na račune koje je on izdao
2. Funkcionalnosti, Dopsuti djelatniku unos napojnice na sve račune (bez obzira tko je izdao račun)

 

 

Naponice i reporting – evidencije i pripreme za knjigovodstvo

Porezna uprava se izvještava samo o isplaćenoj napojnici primatelju napojnice putem JOPPD obrasca – najkasnije do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem su isplaćene napojnice.

 

JOPPD obrazac → razdoblje → mjesec isplate → red. br. 15.1. šifra 74 – Nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnicu) do propisanog iznosa

Ista šifra i način izvještavanja primjenjuje se za sve primatelje neovisno o tome jesu li zaposlenici ili ne.

Pogledajte i odgovor na pitanje: Kako prekontrolirati primljene napojnice?

Kako prekontrolirati primljene napojnice?

Napojnice se mogu provjeriti:

 

1. na blagajni: ukupan je zbroj napojnica vidljiv na
dnevnom totalu

Na glavnom ekranu blagajne kliknite na tipku Total te nakon toga Ispiši (Enter). Na ispisu se pojavljuje novi podatak, rekapitulacija napojnica po načinu plaćanja.

2. na vašem backofficu: informaciju o
prijavljenim napojnicama možete pronaći u
izvještaju.

Vaše knjigovođe zanimat će izvještaj koji možete pronaći u backofficeu. Na početnoj stranici vašeg backoffica, krajnji desni skup opcija pod imenom Akcija ima gumb Ispisi.
Kliknite na taj gumb i u padajućem izborniku (drop-down meni) nađite “Napojnice po konobarima“.

Na ovom izvještaju možemo vidjeti i iznos donosa. Donos je iskorišteni iznos napojnice koji je konobar već ostvario u istoj godini kod prethodnog poslodavca. Ovaj podatak može biti koristan knjigovodstvu kako bi pravilno
obračunali porez na dohodak nakon prijeđenog neoporezivog iznosa.

Kako bi vaše knjigovostvo pravilno obračunavalo napojnice svakog konobara, važno je da za sve nove djelatnike ručno unesete podatak o napojnicama koje je taj djelatnik zaradio u drugom lokalu.

 

Kako upisati podatak o donosu za djelatnika?

Na naslovnoj stranici u backoffice dijelu vaše blagajne Remaris, pronađite grupu opcija koja se zove Adresari. Kliknite na prvu opciju Kontakti. Tamo će vam se otvoriti prozor u kojem ćete moći pregledati svo svoje osoblje, a kad odaberete osobu koju tražite, kliknite na zadnji tab u nizu na kojem piše Napojnice.

Način i dinamika isplate napojnica

Način i dinamika isplate napojnica odluka su poslodavca koju definira u internom aktu – interni akt je izvor prava za radnika. U slučaju da poslodavac ne donese interni akt – nema izvora prava na napojnicu za radnika i radnik ne može tražiti da mu se napojnica isplati neovisno o tome što je ista fiskalizirana.

Dinamika isplate napojnica može biti dnevna, tjedna, dvotjedna, mjesečna ili bilo koji drugi rok.