Politika zaštite osobnih podataka

Monri kao Voditelj obrade

Monri Payments d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 F, Zagreb, OIB: 82551932122 (u daljnjem tekstu: Monri) kao voditelj obrade brine o zaštiti Vaše privatnosti. Ovom Politikom zaštite osobnih podataka Vas želimo obavijestiti na koji način prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke, a ujedno i upoznati s Vašim pravima u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679.

Možete nas kontaktirati na brojeve telefona ili putem kontakt obrasca koji su Vam na raspolaganju na našoj web stranici www.monri.hr u rubrici Kontakt.

 

Službenik za zaštitu podataka

Monri poduzima suvremene tehničke i organizacijske mjere u svrhu zaštite osobnih podataka korisnika, a za sva pitanja vezana za zaštitu osobnih podataka imenovali smo službenika za zaštitu podataka kojem se možete obratiti na dpo-monri@monri.com ili pisanim putem na adresu Ulica grada Vukovara 269 F, Zagreb s naznakom „za Službenika za zaštitu podataka“.

 

Koje osobne podatke prikupljamo

  1. Prilikom prijave na naš newsletter

Ukoliko želite primati obavijesti o našim proizvodima i uslugama, možete se putem web stranice prijaviti na naš newsletter. U tom slučaju obrađujemo samo Vašu adresu e-pošte dok primate newsletter. Prijavom nam dajete svoju privolu koju u bilo kojem trenutku možete povući odjavom s newslettera. Davanje podataka o adresi e-pošte i prijava na newsletter koja predstavlja Vašu privolu su uvjeti za primanje newslettera.

 

  1. Ako želite postati član Monri tima

Na našoj web stranici možete pronaći oglase za otvorena radna mjesta ili nam možete poslati otvorenu prijavu u kojoj možete napisati čime se želite baviti i kako vidite nastavak svoje karijere u našem timu te nam poslati svoj životopis. Obrađujemo osnovne podatke o kandidatu, kontakt podatke, podatke o obrazovanju i o stečenom radnom iskustvu, kao i ostale podatke koje kandidat sam dostavi u životopisu, a nužni su nam za razmatranje u svrhu zasnivanja radnog odnosa odnosno kako bismo poduzeli radnje prije sklapanja ugovora o radu. Ukoliko ste se prijavili na oglas za otvoreno radno mjesto, Vaše osobne podatke obrađujemo samo tijekom selekcijskog postupka i potom pohranjujemo na razdoblje od 24 mjeseca, a ukoliko ste nam uputili otvorenu prijavu, iste ćemo pohraniti na osnovi Vaše privole dok ne budemo imali potrebu za novim djelatnikom Vašeg opisa, a najduže na razdoblje od dvije godine. Ukoliko ste poslali otvorenu prijavu, a nakon toga više ne želite da Vaš životopis bude kod nas pohranjen, obavijestite našeg službenika o povlačenju privole i Vaši će podaci biti brisani.

 

  1. Kada nam se obratite putem kontakt obrasca, e-maila ili telefona

Na našoj web stranici imate na raspolaganju obrazac za kontakt putem kojeg nam možete poslati svoje upite kao i telefonske brojeve naših službi. Pravna osnova za obradu ovih osobnih podataka je privola. U tom slučaju obrađujemo Vaše ime i prezime, adresu e-pošte i broj telefona te ostale podatke koje nam učinite dostupnima, a sve u svrhu i na ono vrijeme koliko je potrebno da odgovorimo na Vaš upit.

 

  1. Kada koristite naše proizvode i usluge

Kod pružanja usluga provedbe kartičnih transakcija kada kupujete proizvode/usluge putem interneta Monri može nastupiti kao voditelj ili izvršitelj obrade ovisno o pojedinom ugovornom odnosu s poslovnim partnerom.

Prilikom provedbe on-line transakcija, obrađujemo sljedeće osobne podatke:  ime i prezime, adresu, poštanski broj i grad, broj telefona, adresu e-pošte, broj kartice, datum isteka kartice i CVC broj koje su korisnici unijeli na elektroničkim prodajnim mjestima trgovaca s kojima imamo uređene ugovorne odnose u svrhu plaćanja njihovih proizvoda i usluga. Svrha obrade je procesiranje transakcije u svrhu plaćanja kupljenih proizvoda/usluga trgovca i Monri prikuplja samo one podatke koji su nužan preduvjet za provedbu transakcije.

Napominjemo kako Monri ne pohranjuje kontrolni broj kartice, nego se isti prosljeđuje Banci kao izdavatelju kartice.

Vaši osobni podaci se pohranjuju i obrađuju na vrijeme određeno mjerodavnim zakonskim propisima odnosno pet godina od provedbe transakcije.

 

  1. Kada posjećujete našu web stranicu – Kolačići

Kolačić je informacija koju možete pohraniti na Vašem računalu ili drugom uređaju poput tableta ili mobitela kada posjetite web stranicu. Kolačić sprema Vaše postavke odnosno postavke za web stranicu poput željenog jezika, sortiranja i sl. Na taj način se sadržaj web stranice prilagođava Vašim potrebama. Kolačići mogu spremati niz informacija uključujući i neke osobne podatke, ali samo ako im Vi to omogućite.

Koristimo kolačiće kako bismo utvrdili i analizirali posjećenost web stranice te kako bismo Vam pružili bolje iskustvo u korištenju svih usluga putem naše web stranice.

Kolačiće možete onemogućiti blokiranjem na računalu kroz postavke internetskog preglednika, no to može imati negativan učinak na korištenje internetskih stranica. Više o kolačićima saznajte u našoj Politici o kolačićima.

 

S kime dijelimo Vaše osobne podatke

Vaše podatke možemo podijeliti s trećima i to:

  • izvršiteljima obrade koji nam pružaju određenu uslugu koja obuhvaća obradu podataka, a koji imaju ugovornu obvezu tajnosti i pružanja sigurnosti obrade Vaših osobnih podataka;
  • pružateljima drugih usluga s kojima surađujemo u svrhu pružanja naših usluga, tzv. treće strane;
  • državnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Prijenosi podataka u treće zemlje

 

Voditelj obrade je obavljanje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova povjerio povezanom društvu koje ima sjedište u Republici Sjevernoj Makedoniji i koje nastupa u svojstvu izvršitelja obrade. Slijedom navedenog, osobni podaci ispitanika (koje čine pretežito ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje i druge relevantne osobe) povezanih s klijentima i dobavljačima voditelja obrade mogu biti preneseni u navedenu treću zemlju jedino i isključivo za opisanu svrhu, a za koji prijenos su osigurane odgovarajuće zaštitne mjere u obliku Standardnih ugovornih klauzula Europske Komisije sklopljenih između voditelja i izvršitelja i koje su predmetnim ispitanicima dostupne kod Službenika za zaštitu podataka voditelja obrade.

 

Vaša prava

Pravo na pristup

 

U svakom trenutku možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i detaljne informacije o obradi, osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.
Pravo na ispravak

 

Imate pravo bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.
Pravo na brisanje

 

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.
Pravo na ograničenje obrade

 

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u slučajevima predviđenim Općom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679. Posebice ističemo da možete ograničiti obradu osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu.
Pravo na prigovor

 

Imate pravo istaknuti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u svim slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebno ističemo da možete istaknuti prigovor na obrade koje se temelje na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu te obradu ograničiti ili potpuno zabraniti.

 

Kako bismo Vam osigurali i pojednostavili ostvarivanje Vaših prava pripremili smo Vam obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika koji možete poslati našem službeniku za zaštitu podataka na dpo-monri@monri.com. Moguće je da ćemo u određenim slučajevima zatražiti da dokažete svoje identitet.

Ukoliko su Vaši osobni podaci predmet obrade na osnovu Vaše privole, u svakom trenutku možete povući svoju privolu, ali to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije njezina povlačenja.

U slučaju kada smatrate da je obradom došlo do povrede Vaših osobnih podataka i kršenja odredbi Opće uredbe, možete podnijeti prigovor nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Sigurnost obrade osobnih podataka

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi i omogućava učinkovita primjena načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihova dostupnost. U tu svrhu uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja.

Budući da usluge koje pruža Monri uključuju obradu kartičnih podataka, isti se prikupljaju i obrađuju na visokim razinama zaštite sukladno PCIDSS standardu uz primjenu kriptografskih metoda.

Redovno preispitujemo obrade koje mogu predstavljat rizik za prava i slobode pojedinca te smo poduzeli primjerene mjere zaštite kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

 

Izmjene i dopune te stupanje na snagu

Monri redovito preispituje, dopunjuje i mijenja ovu Politiku zaštite osobnih podataka kako bi uvijek odražavala stvarno stanje prikupljanja i obrade osobnih podataka. Sve izmjene i dopune stupaju na snagu s danom objave na ovoj web stranici.

Posljednje izmjene i dopune objavljene su: 25. ožujka 2024.