Napojnica je novčani iznos kojeg kupac dobrovoljno dodaje na cijenu za određenu uslugu kao izraz zadovoljstva i nagrade. U Hrvatskoj su, ovisno o regiji, popularni izrazi bakšiš (turskog podrijetla), trinkgeld (njemački), manča ili manća (talijanski) koji svi znače istu stvar.

 

Što je novo s napojnicama u Hrvatskoj?

S 1. siječnja 2024. na snagu su stupili novi zakoni koji donose mnoštvo poreznih promjena, a to uključuje i porezni tretman napojnica. Nova zakonska regulativa donosi sljedeće:

 • definira napojnice kao nagradu za dobro obavljenu uslugu primljenu od strane trećih osoba,
 • određuje da svaki radnik godišnje može primiti neoporezivih 3360€ u napojnicama, neovisno o tome jesu li ostavljene u gotovini ili na kartici,
 • određuje da se napojnice koje prelaze neoporezivi iznos u jednoj godini oporezuju porezom na dohodak (20% ili više),
 • propisuje da se napojnice moraju fiskalizirati i isplate prijaviti putem JOPPD obrasca.

Zahvaljujući ovoj poreznoj promjeni, značajno se pojednostavio zakon vezan za prijavu i isplatu napojnica, što otvara vrata promjeni prakse da se napojnice ostavljaju samo u gotovini i omogućava lakše ostavljanje napojnice prilikom plaćanja karticom.

 

Tko može primiti napojnicu?

Primanje napojnice nije ograničeno na određenu djelatnost, iako svima najčešće ugostiteljstvo pada na pamet kada pričamo o davanju napojnica. U Hrvatskoj je postalo uobičajeno ostaviti manji iznos prilikom plaćanja računa u kafiću (barem zaokružiti iznos), ili nešto veći iznos prilikom plaćanja u restoranu, no napojnica se može ostaviti bilo kome tko je obavio neku uslugu – što znači i frizerima, kozmetičarkama, vozačima, dostavljačima i slično.

Napojnica se ne mora ostaviti na isti način na koji je plaćen ostatak računa, što znači da prilikom kartičnog plaćanja gost ne mora ostaviti napojnicu preko kartice, već još uvijek može odlučiti dati gotovinu. No, sad će i POS aparati početi pitati klijente žele li ostaviti napojnicu, čime se samo nagrađivanje dobro obavljenog posla pojednostavljuje za svakog klijenta.

 

Fiskaliziranje napojnica i vezanje uz račune

Prilikom prijave napojnice, blagjanik mora napojnicu vezati uz izdani i fiskalizirani račun unutar proteklih 48 sati. U tom trenutku će se iznos napojnice automatski “vezati” uz operatera koji je izdao račun. Na žalost, zbog načina na koji radi sustav fiskalizacije, nije moguće odrediti da se račun veže uz jednu osobu, a napojnica da se prijavljuje na drugu osobu, ili da se dijeli među više zaposlenika.

Prijava napojnice odvojena je tema od isplate iznosa napojnice, te je tu država ostavila na izbor poslodavcu kako će podijeliti napojnice između svog osoblja. Moguće je, dakle, da je konobar fiskalizirao iznos napojnice na svoje ime, no da se dogovorom osoblja u restoranu svaka napojnica dijeli između kuhara, konobara i drugog pomoćnog osoblja.

Treba napomenuti i da, čak i kad su napojnice plaćene karticom, one ne podliježu plaćanju PDV-om i ne utječu na poslovne rezultate poduzetnika. Osim toga, prijavljene napojnice ne utječu na iznos blagajničkog maksimuma.

 

Kako izgleda postupak primanja napojnice karticom?

 1. Normalno se izdaje račun kao i do sada
 2. Na POS kartičnom terminalu se mora pokazati opcija dodavanja napojnice kako bi gost mogao upisati iznos
 3. Ukoliko je gost upisao iznos napojnice, konobar taj iznos mora ručno fiskalizirati na blagajni

Ukoliko imate integraciju Monri blagajne i POS terminala, ovaj je postupak automatiziran. Iznos napojnice će se automatski pridodati računu bez da to mora raditi konobar.

 

Što trebate da biste započeli sa fiskalizacijom napojnica?

 1. Vaša blagajna mora biti nadograđena na najnoviju verziju. Sve naše blagajne (Remaris, Smart, Thor i Start) dobit će svoje nadogradnje uskoro.
 2. Najavite svom knjigovođi da ćete primati napojnice, jer to direktno utječe na obračun plaća vaših zaposlenika.
 3. Podesite prava osoblja da može primati i fiskalizirati napojnice (više o tome naknadno)
 4. Edukcirajte osoblje koje radi obračun na smjeni i na kraju dana radi usklađivanja kartičnih transakcija sa iznosom napojnice na totalu (Z)
 5. Podnesite izvještaj svom knjigovodstvu na kraju mjeseca o primljenim napojnicama.

 

Često postavljana pitanja

1. U našem lokalu je jedan konobar prijavljen na kasi kroz cijelu smjenu, no imamo tri konobara koji poslužuju goste i primaju napojnice? Može li napojnicu fiskalizirati “Ante”, ako na računu piše da je “Marko” izdao račun?

Ne, napojnicu će biti moguće fiskalizirati samo na onog konobara koji je izdao račun uz koji se napojnica veže.

 

2. Zaboravili smo upisati iznos napojnice, možemo li ga dodati?

Napojnica se može upisati na račun samo unutar 48 sati od izdavanja inicijalnog računa. Neovisno o razlogu zbog kojeg želite naknadno fiskalizirati napojnicu (npr. zbog nestabilne internetske veze niste mogli fiskalizirati napojnicu), nakon 48 sati neće biti moguće miijenjati ili dodavati iznos napojnice.

 

3. Pogriješili smo prilikom upisivanja iznosa napojnice. Možemo li ispraviti iznos?

Možete, no samo unutar 48 sati od izdavanja računa na koji se veže napojnica.

 

4. Ispisuje li se iznos napojnice na računu?

Na računu se ispisuje roba i usluga koja se plaća. Budući da je napojnica dobrovoljna nagrada zadovoljnog klijenta ili gosta, ona nije stavka koja će se pojaviti na računu.

 

5. Gdje knjigovođa može provjeriti koliko je određeni djelatnik primio napojnica?

Podaci su vidljivi na portalu Porezne uprave ePorezna.

 

 

Izvori:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)