Nakon što je vaša blagajna Remaris nadograđena na verziju 2.113.4.0, dobili ste mogućnost prijave i fiskalizacije napojnica. Molimo vas da slijedite ove upute kako biste svom osoblju aktivirali nove mogućnosti blagajne.

Vrsta ovlaštenja vezana uz napojnice

Svakom djelatniku možete omogućiti tri ovlaštenja: 

  1. Omogući primanje napojniceovim odobrenjem omogućujete primanje napojnice na OIB određenog konobara. Ovu mogućnost morate aktivirati za sve konobare za koje želite da primaju napojnicu.
  2. Unos napojnice za vlastite račune – ovo ovlaštenje nam omogućuje unos napojnice samo za vlastite račune tj. one koje je izdao taj konobar. Naravno, potrebno je istovremeno imati i ovlaštenje primanje napojnice. 
  3. Unos napojnice za sve račune – ovo ovlaštenje nam može biti korisno za voditelje smjene koji mogu unijeti napojnicu za bilo koji račun. I dalje je potrebno da konobar koji je izdao račun ima ovlaštenje za primanje napojnice. 

Kako dodati ovlasti na djelatnike?

Na naslovnoj stranici u backoffice dijelu vaše blagajne Remaris, pronađite grupu opcija koja se zove Adresari. Kliknite na prvu opciju Kontakti. Tamo će vam se otvoriti prozor u kojem ćete moći pregledati svo svoje osoblje, a na kraju dozvola koje ima svaka osoba vidjet ćete tri nove mogućnosti za primanje i prijavu napojnica (zadnje tri opcije).

Prikaz polja s ovlaštenjima osoblja u lokalu u backofficeu Remaris blagajne gdje je moguće dati ovlasti za primanje napojnica.
“Omogući primanje napojnice” je ovlaštenje koje mora biti aktivno na svakom konobaru koji će primati napojnice vezane za svoje račune.

 

Kako se unosi iznos napojnice?

Unos napojnice se vrši u blagajni kroz pregled izdanih računa (tipka STORNO nalazi se s lijeve strane glavnog ekrana na vašoj blagajni Remaris). Klikom na Storno, ući ćete u pregled svih izdanih računa.

Prikaz računa koji imaju i nemaju prijavljene napojnice na Remarisu
Računi koji imaju prijavljenu napojnicu označeni su drugom bojom kako bi odmah bili istaknuti.

Na dnu ekrana odaberite tipku “Unos napojnice” (treća po redu), i tu ćete dobiti polje za unos iznosa napojnice i vrste plaćanja.

Ekran za prijavu iznosa napojnice na blagajni Remaris.
Ekran za prijavu iznosa napojnice na blagajni Remaris.

Na ovom ekranu nalazi se i tipka „zaokruži“ (dolje desno u plavoj boji) koja će automatski unijeti iznos zaokružen na prvi veći okrugli iznos. Na primjer, ako je račun bio 1,80€, tipka zaokruži pretpostavit će da je konobar primio 2€ od gosta i unijeti napojnicu u iznosu od 0,20€.

Kako biste spremili napojnicu, morate kliknuti na Prihvati.

Napomena: Osim ako napojnica nije bila plaćena na POS terminal koji je integriran s blagajnom (mogućnost koju će naše blagajne i POS terminali imati vrlo brzo), bit će potrebno ručno unijeti iznos svake napojnice i način plaćanja napojnice za pravilnu fiskalizaciju iznosa napojnice.

Kako prekontrolirati primljene napojnice?

Postoje dva načina na koje možete kontrolirati svoje fiskalizirane napojnice:

  1. na blagajni: ukupan je zbroj napojnica vidljiv na dnevnom totalu
  2. na vašem backofficeu: informaciju o prijavljenim napojnicama možete pronaći u izvještaju.

1. Total

Na glavnom ekranu blagajne kliknite na tipku Total te nakon toga Ispiši (Enter). Na ispisu se pojavljuje novi podatak, rekapitulacija napojnica po načinu plaćanja.

Izgled rekapitulacije napojnica na računu
Izgled rekapitulacije napojnica na računu

2. Izvještaji u backofficeu

Vaše knjigovođe zanimat će izvještaj koji možete pronaći u backofficeu. Na početnoj stranici vašeg backofficea, krajnji desni skup opcija pod imenom Akcija ima gumb Ispisi. Kliknite na taj gumb i u padajućem izborniku (drop-down meni) nađite “Napojnice po konobarima“.

Primjer izvještaja o napojnicama za knjigovođe iz blagajne Remaris.
Primjer izvještaja fiskaliziranih napojnica za knjigovođe iz blagajne Remaris.

Na ovom izvještaju možemo vidjeti i iznos donosa. Donos je iskorišteni iznos napojnice koji je konobar već ostvario u istoj godini kod prethodnog poslodavca. Ovaj podatak može biti koristan knjigovodstvu kako bi pravilno obračunali porez na dohodak nakon prijeđenog neoporezivog iznosa.

Kako bi vaše knjigovostvo pravilno obračunavalo napojnice svakog konobara, važno je da za sve nove djelatnike ručno unesete podatak o napojnicama koje je taj djelatnik zaradio u drugom lokalu.

Kako upisati podatak o donosu za djelatnika?

Na naslovnoj stranici u backoffice dijelu vaše blagajne Remaris, pronađite grupu opcija koja se zove Adresari. Kliknite na prvu opciju Kontakti. Tamo će vam se otvoriti prozor u kojem ćete moći pregledati svo svoje osoblje, a kad odaberete osobu koju tražite, kliknite na zadnji tab u nizu na kojem piše Napojnice.

Upis donosa za konobare
Iznos napojnice za svakog djelatnika mogu upisati samo osobe ovlaštene za rad u vašem backofficeu.