Zakonska obaveza dvojnog iskazivanja cijena aktivna je u Hrvatskoj od 5. rujna 2022. godine do 31. prosinca 2023. godine. No, s promjenom službene valute iz kune u euro koja će se dogoditi u ponoć, 1. siječnja 2023. godine, mijenja se raspored iskazivanja cijena. Dok sad imamo cjenike na kojima su primarno ispisane kune, a euri su dodatna informacija, od Nove godine morat ćemo obrnuto prikazivati cijene, prvo u eurima, a nakon toga informaciju o konverziji tog iznosa u kune.

Da biste se na vrijeme pripremili na ovu promjenu, morat ćete provjeriti i potvrditi svoje cjenike u eurima tijekom prosinca. Vaša će vas blagajna podsjećati na pripremanje cjenika u eurima svaka tri dana ispisom poruke na pisaču, a ako to ne učinite u prosincu, onda će se 1.1.2023. početi koristiti automatska konverzija po fiksnom tečaju s dvije decimale. Kako bismo vam olakšali konverziju cijena, vaša Smart blagajna sad ima čarobnjak za konverzije koje možete koristiti prilikom pripreme cjenika.

Smart.OFFICE – Kako pripremiti novi cjenik u eurima za 2023. godinu?

U svom SMART.Office programu, kliknite na Matični podaci, pa na strelicu ispod Cjenik i odaberite opciju Priprema EUR.

Smart.OFFICE – Matični podaci > Cjenik > Priprema EUR

Ovdje će vam se otvoriti ekran na kojem možete podesiti svoj novi cjenik u eurima. Objašnjenja opcija nalaze se ispod slike.

Kreiranje novog cjenika u eurima koji će se automatski početi koristiti 1. siječnja 2023. godine. Da biste zaustavili podsjetnike koji se svaka tri dana ispisuju na pisaču, potrebno je ovdje potvrditi i spremiti cjenik, čak i ako koristite automatsko konvertiranje valute.

(1) Prikaži – Klikom na ovaj gumb prikazat će se aktivan cjenik, ovisno o odabranom mjestu troška i kasi.

(2) MPCEUR1 – Ovo je cijena koja će se koristiti prilikom ispisa cjenika u eurima za 2023. godinu i možete je ručno promijeniti ili koristiti naš čarobnjak za konverziju. Dvije cijene koje su prikazane u poljima prije ovoga su:

  • MPC1 – trenutačna cijena proizvoda u kunama
  • EUR1 – preračunata cijena u eurima prema tečaju 1EUR = 7,53450 HRK

(3) PRIKAŽI MPC2+MPC5 – prikaz ostalih MPC2-5 cijena s njihovim EUR2-5 i MPCEUR2-5 stupcima

(4) Prikaži po službenom tečaju (7,53450) – Konvertira cijene iz MPC1 u MPCEUR1 po fiksnom tečaju konverzije i zaokružuje matematički na 2 decimale

(5) Prikaz zaokruženi na 0,1 EUR (samo manje) – Konvertira cijene iz MPC1 u MPCEUR1 po fiksnom tečaju konverzije i zaokružuje na 1 decimalu, i to manju (ova opcija odnosi se samo na ugostiteljske artikle, ne i na trgovačke)

(6) Prikaz zaokružen na 0,1 EUR (samo više) – Konvertira cijene iz MPC1 u MPCEUR1 po fiksnom tečaju konverziju i zaokružuje na 1 decimalu, i to veću (ova opcija odnosi se samo na ugostiteljske artikle, ne i na trgovačke)

(7) Ispis cjenika 

(8) KREIRAJ I SPREMI – Kreira se priprema cjenika u eurima u posebnoj tablici nevezano za standardnu pripremu, tako da će 2023. godine blagajna početi raditi po ovom pripremljenom cjeniku, umjesto da sama automatski napravi konverziju postojećih cijena u 2022. godini.

Kreiranje novog cjenika u eurima koji će se automatski početi koristiti 1. siječnja 2023. godine. Da biste zaustavili podsjetnike koji se svaka tri dana ispisuju na pisaču, potrebno je ovdje potvrditi i spremiti cjenik, čak i ako koristite automatsko konvertiranje valute.

Napomena: Vaš SMART ugostiteljski program nudi vam čarobnjake za konverziju kako bismo vam olakšali pripremu za euro. Molimo Vas da se o eventualnim promjenama cijena od 1. siječnja 2023. konzultirate sa svojim knjigovođom ili poreznim savjetnikom. Imajte na umu da prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH (članak 8.), zabranjeno je pri uvođenju eura povećati cijene bez opravdanog razloga.

Čarobnjak za zaokruživanje cijena na jednu decimalu, bilo veću ili manju, radi kad je riječ o cijenama trgovačkih artikala. 

Smart.POS – Kako pripremiti novi cjenik u eurima za 2023. godinu?

Ako ne koristite SMART.Office, već imate samo blagajnički program Smart.POS, možete iz same administracije blagajne prilagoditi svoje cjenike. Slijedite ove upute:

U Administraciji, pod poljem Funkcije voditelja, odaberite polje Euro cjenik.

Smart.POS promjena cjenika – pod Funkcije voditelja odaberite polje EURO CJENIK

Sad se otvara ekran u kojem možete pripremiti svoj cjenik u eurima.

Kreiranje novog cjenika u eurima koji će se automatski početi koristiti 1. siječnja 2023. godine. Da biste zaustavili podsjetnike koji se svaka tri dana ispisuju na pisaču, potrebno je ovdje potvrditi i spremiti cjenik, čak i ako koristite automatsko konvertiranje valute.

(1) Prikaži po službenom tečaju (7,53450) – Konvertira cijene iz MPC1 u MPCEUR1 po fiksnom tečaju konverzije i zaokružuje matematički na 2 decimale

(2) Prikaz zaokruženi na 0,1 EUR (samo manje) – Konvertira cijene iz MPC1 u MPCEUR1 po fiksnom tečaju konverzije i zaokružuje na 1 decimalu, i to manju (ova opcija odnosi se samo na ugostiteljske artikle, ne i na trgovačke)

(3) Prikaz zaokružen na 0,1 EUR (samo više) – Konvertira cijene iz MPC1 u MPCEUR1 po fiksnom tečaju konverziju i zaokružuje na 1 decimalu, i to veću (ova opcija odnosi se samo na ugostiteljske artikle, ne i na trgovačke)

(4) Uređivanje PMC EUR cijena MPC EUR 1-5.

(5) Ispis cjenika

(6) Spremanje pripreme cjenika za 1.1.2023.

Napomena: Vaš SMART ugostiteljski program nudi vam čarobnjake za konverziju kako bismo vam olakšali pripremu za euro. Molimo Vas da se o eventualnim promjenama cijena od 1. siječnja 2023. konzultirate sa svojim knjigovođom ili poreznim savjetnikom. Imajte na umu da prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH (članak 8.), zabranjeno je pri uvođenju eura povećati cijene bez opravdanog razloga.

Čarobnjak za zaokruživanje cijena na jednu decimalu, bilo veću ili manju, radi kad je riječ o cijenama trgovačkih artikala. 

Priprema pologa za prelazak na euro

Ako je uključena opcija da vam se polog prebacuje u drugi dan, polog će se 1.1.2023. automatski preračunati u svoju vrijednost u eurima prema fiksnom tečaju. Želite li prilagoditi iznos pologa, morat ćete nakon uvođenja eura promijeniti iznos pologa. Ne zaboravite, tijekom prvih 15 dana prelaska na euro, možete imati dupli iznos inače definiranog pologa, kako biste lakše koristili i eure i kune u platnom prometu.