Kraj kalendarske godine sa sobom nosi i završnu inventuru koju je potrebno napraviti kako bi skladišna stanja prebacili u novu kalendarsku godinu i kako bi knjigovodstvo na temelju inventure moglo izraditi završni račun.

U nastavku je postupak za inventuru u blagajničkom sustavu Smart.

1) Pod tabom “Inventura“ prvo pokrenuti PRIPREMA INVENTURE

2) Nakon odabira tipke „Priprema inventure“ otvara se sljedeći prozor:

– MJESTO TROŠKA: Voditelj odabire svoje Mjesto troška
– DATUM INVENTURE: Datum na koji se unosi invenutra

 VAŽNO : Inventura mora biti pripremljena u 23:59:59 

NAPOMENA: Po potrebi se upisuje: godišnja inventura, blic inventura i slično

– U upisanu količinu upisuje se zaliha: ako se odabere to polje, program će vidjeti koje je stanje zaliha u programu na datum unosa pripreme inventure i upisat će te količine na dokument inventure. U slučaju da se ne odabere, sve količine će biti na 0

– Stisnemo tipku „PRIPREMI“

3. Nakon pripreme inventure, vraćamo se na tab „Inventura“ i odabiremo tipku „Unos inventure“

4. Otvara se prozor za Unos inventure:

* Pod padajućim izbornikom Priprema, odabire se datum koji smo pripremili pod točkom 2. 3.

REKAPITULACIJA DOKUMENATA

Obavezno provjerimo sve dokumente kako bismo bili sigurni da su svi potrebni dokumenti zaključeni.

UNOS INVENTURE

• Na polje „Artikl“ pritisnemo tipku ENTER, otvara se popis artikala u sustavu
• U polje „pretraživanje po nazivu“ tražimo artikl koji želimo staviti na dokument inventure

Nakon odabira artikla, moramo unijeti količinu izbrojanu na inventuri:

KOLIČINA PAK: Izbrojana količina na inventuri (npr: 10, 15, 0.84, …..) nakon unosa količine stisnemo tipku ENTER
Udio u JMJ: (1 za komadnu robu, koja se stavlja na lager u komadima, npr: 0,7 ukoliko je boca od 0,7 i želite voditi lager za navedeni artikl po litrama) nakon unosa udjela u JMJ stisnemo tipku ENTER 2 puta, kako bi smo spremili stavku na dokument inventure.

– Postupak za ostale artikle je isti kao i kod odabira prve stavke.
– Nakon što smo unijeli sve artikle izbrojane na inventuri, stisnemo tipku „ZAKLJUČI“

UNOS INVENTURE: 

U slučaju da uočimo da smo na nekom artiklu unijeli pogrešnu količinu, možemo se vratiti na unos inventure, otključati inventuru i pozvati artikl na kojem želimo promijeniti količinu.
Kod unosa nove ispravne količine moramo paziti na poruku upozorenja PROVJERA UNOSA.

Nakon što potvrdimo novu količinu, obavezno moramo ZAKLJUČITI INVENTURU.

Ako smo radili neki ispravak u periodu prije datuma inventure (npr. primka, otpis i sl.) potrebno je napraviti ‘Kontrola pripreme’.

RAZLIKE PO INVENTURI

Nakon zaključenja inventure vraćamo se na tab INVENTURA i odabiremo tipku „RAZLIKE PO INVENTURI“

Odabiremo datum unosa inventure i pritisnemo tipku prikaži:

• Nakon odabira tipke „Prikaži“ prikazat će se VIŠKOVI/MANJKOVI na unosu inventure
• Nakon toga pritisnemo tipku ispis kako bismo vidjeli viškove i manjkove