Postupak na blagajni

Obračun blagajne radi se kao i svakog drugog radnog dana. Iako se radi o prijelazu godine, cijeli proces je automatiziran.

Otvaranjem dana 01.01.2024. Smart sustav automatski generira inventuru 31.12.2023. prema stanju zaliha na kraju dana 31.12.2023. te generira početno stanje 01.01.2024.

Nakon otvaranja dana 01.01.2024. nastavljamo raditi kao i bilo koji drugi dan u godini.

Postupak na računalu (back office)

Otvaranjem prvog fiskalnog dana u sljedećoj godini Smart sustav generira inventuru 31.12.2023. / 23:59:59 te automatski kreira početno stanje u novoj godini.

U slučaju potrebe za naknadnim unosom inventure i dokumenata u prošlu / 2023 godinu potrebno ju je otključati nakon što smo započeli rad u 2024. Sve izmjene u staroj godini nakon otvaranja nove godine su jedino moguće brisanjem donosa stanja 2024. te brisanjem inventure 31.12.2023.

Postupak:

1. Otključati i obrisati POČETNO STANJE 01.01.2024.

2. Uz donos stanja potrebno je isto učiniti i sa inventurom – ZAKLJUČNA INVENTURA 31.12.2023. kako bi omogućili naknadni (retroaktivni) unos dokumenata u 2023.g.

3. Postupak je potrebno ponoviti i za trgovačku inventuru.

4. Po završenom unosu zaostalih dokumenata u 2023., potrebno je unijeti novu inventuru 31.12.2023. (ako postoji inventurni manjak koji želimo evidentirati), i/ili generirati novu inventuru 31.12.2023. i donos stanja 01.01.2024.

5. Kreirati početno stanje 2024.
Postupak je automatiziran, koristi se alat kreiranje početnog stanja. Nalazi se u tabu „Pomoćne funkcije“, opcija „Kreiranje poč. Stanja“.

Moguće je zasebno generiranje trgovačkih i ugostiteljskih donosa stanja. U slučaju da ne prodajemo trgovačku robu, nije potrebno raditi ispravak trgovačkih dokumenata.