Vrijednost vašeg financijskog stanja skladišta automatski će se preračunati u eure po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK. To znači da će automatski generirano zaključno stanje 2022. biti u kunama, a početno stanje 2023. godine bit će u eurima.

Izmjene u staroj godini nakon otvaranja nove godine

Sve izmjene u staroj godini nakon otvaranja nove godine su jedino moguće brisanjem donosa stanja 2023. To možete učiniti otvaranjem tab-a „Inventura“, nakon toga kliknite na Unos inventure. Kao datum početnog stanja (inventure) odaberite 1.1.2023. i na dnu ekrana otključajte inventuru.

Prvo na Inventura odaberite Unos Inventure, a nakon toga odaberite datum 1.1.2023. i otključajte inventuru klikom na lokot na dnu ekrana.

Kad je inventura početnog stanja otključana, na donjem lijevom dnu ekrana pojavit će vam se mogućnost da obrišete inventuru.

Klikom na donji desni gumb OBRIŠI možete obrisati inventuru nakon otključavanja.

Nakon što ste obrisali donos stanja u 2023. godini, sad morate obrisati inventuru zaključnog stanja iz 31.12.2022. godine. Odaberite taj datum i ponovite korake za brisanje.

Inventura zaključnog stanja s datumom 31.12.2022. mora biti obrisana prije nego što kreirate novu. Nađite tu inventuru i ponovite korake za brisanje (otključavanje pa brisanje).

Postupak je potrebno ponoviti i za trgovačku inventuru, ako takvu imate.

Kreiranje novog početnog stanja

Tek nakon što ste sve obrisali, možete početi s unosom naknadnih (retroaktivnih) dokumenata u 2022. Jednom kad ste unijeli sve dokumente, morat ćete ponovo generirati novu inventuru zaključnog stanja 31.12.2022. i početno stanje 1.1.2023. godine.

Postupak kreiranja novih inventura jest automatiziran korištenjem alata kreiranja početnog stanja. Pristupite mu preko taba Pomoćne funkcije > Kreiranje poč. stanja.

Kreiranje novog početnog stanja radi se kroz tab Pomoćne funkcije.

Moguće je zasebno generiranje trgovačkih i ugostiteljskih donosa stanja. Ako ne prodajete trgovačku robu, ne morate raditi ispravak trgovačkih dokumenata.