Bavite li se ugostiteljstvom vrlo je vjerojatno da ćete raditi i u novogodišnjoj noći. U tom slučaju potrebno je namjestiti otvaranje novog fiskalnog dana.

U nastavku su upute za blagajnički softver Remaris za rad u novogodišnjoj noći:

Provjerite postavke lokala, to jest, kako je postavljeno otvaranje novog fiskalnog dana. Gdje to možete vidjeti? Idite pod Prostorni podaci – Lokali i provjerite je li označena kvačica na “Prijelaz u novi knjigovodstveni dan u ponoć nove godine”.

NAPOMENA:

Postavka je na razini lokala, što znači da ako imate više lokala morate više puta podesiti postavku.

Ako je ”kvačica” uključena u ponoć će računi krenuti od 1, total od 0.

Što ako podesite da knjigovodstveni dan bude jednak kalendarskom?

Imat ćete 2 totala: do ponoći i nakon ponoći. Također, morate naplatiti otvorene stolove prije ponoći jer će otvoreni stolovi nestati na kasi ulaskom u novi knjigovodstveni dan.

 

NAPOMENA:  Stolovi će nestati na blagajni, ali ih i dalje možete vidjeti u manageru.

Temeljem mišljenja Porezne uprave knjigovodstveni se dan na prelasku godine gleda kalendarski, ali korisnicima dajemo na izbor žele li knjigovodstveni dan otvoriti kalendarski ili standardno, kao i svaki drugi knjigovodstveni dan.

Provjerite je li vaša lokalna samouprava od 1.1.2024. promijenila porez na potrošnju ili oslobodila plaćanja poreza na potrošnju (što su dvije različite stvari). U slučaju promjena molimo da javite podršci jer zasad još ne postoji centralno mjesto za provjeru takvog podatka na razini Republike Hrvatske.