Kraj kalendarske godine sa sobom nosi i završnu inventuru koju je potrebno napraviti kako bi skladišna stanja prebacili u novu kalendarsku godinu i kako bi knjigovodstvo na temelju inventure moglo izraditi završni račun.

VAŽNO: Inventura se obavezno mora napraviti jednom godišnje, prije nego što se započne poslovanje u novoj kalendarskoj godini, a radi se na način da se ručno pobroji stanje zaliha skladišta koje se može i naknadno upisati u program uz pravilno unesen datum (datum na koji ste izbrojali robu, a naša preporuka je da to radite na prijelazu godine, na primjer 31.12.).

Stanje zaliha se ručno evidentira na ispisanoj listi, a u nastavku je postupak pripreme prazne popisne liste po koracima:

1. Na glavnom izborniku odaberemo modul Skladišna stanja

 

Nakon što ste popisali inventuru na praznu listu, potrebno ju je unijeti i u program.

Unos inventure u program

Popisana inventura se upisuje u program odabirom modula Inventura skladišta tako da se klikne Dodaj, odabere se datum 31.12.2023. i klikne na Spremi.

Nakon što se generirala inventura, potrebno je upisati količine koje ste prethodno popisali. Ako neki od artikala nije bio na zalihama, ostavite količinu 0. Po završetku upisa količina, inventuru nije potrebno dodatno potvrđivati i snimati.

 

Unesena inventura još nije zaključena i podložna je izmjenama.

Zaključivanje inventure

Unesenu inventuru možete mijenjati i ispravljati sve dok je ne zaključite, a inventura se zaključava na način da se klikne na tipku Sravnavanje.

 

 

Prije no što ste zaključili inventuru, obavezno provjerite sljedeće dvije stvari:

a) Jesu li uneseni i provedeni svi ulazni računi do 31.12.2023.

Prije završetka inventure potrebno je unijeti sve ulazne dokumente u pogram te s dobavljačima provjeriti jeste li zaprimili sve dokumente uključujući i povrate robe.
VAŽNO! Zaključivanje inventure ćete možda i odgoditi jer niste zaprimili sve račune od dobavljača.

Isto tako, u modulima Ulazi /Izlazi potrebno je provjeriti jesu li svi dokumenti provedeni, a ako nisu, pojavit će se poruka: Postoje neprovedeni ulazni dokumenti.

Dokumente možete provesti na način da kliknete na Prov. nakon čega će se na vrhu prozora pojaviti dokumenti bez kvačice (neprovedeni dokumenti).

 

Potrebno je označiti neprovedeni dokument te na vrhu kliknuti Uredi te Snimi.

b) Jesu li obrađeni prometi

Promet morate obraditi kako bi se napravila sva rasknjiženja koja se odnose na prethodni period, a to se vrši kroz modul Obrada na način da se označe neobrađeni dani i klikne na tipku Obradi.

Zadnja provjera

Kada su napravljeni svi koraci uđite u modul Inventura skladišta. Na dnu desno pod Ispisi odaberete Inventurne razlike.

Ispišite ovaj dokument i po njemu još jednom provjerite je li sve u redu.

 

Zaključenje inventure

Nakon provjere razlika i ako je sve u redu, kliknite tipku Sravnavanje, čime ćete zaključiti i zaključati inventuru, a tom radnjom će se automatski kreirati dva dokumenta:
U modulu Ulazi će se generirati dokument za viškove
U modulu Izlazi će se generirati dokument za manjkove

Ove dokumente ispišite i predajte u svoje knjigovodstvo kako bi se izradio završni račun na temelju inventure.

Napomena: Nakon što je inventura provedena tj.zaključana, ne smijete raditi izmjene za prethodni period